Tillotts Pharma Czech s.r.o.
 
Úvod | Souhrn údajů o přípravku | Příbalové informace | Odkazy a informace


Veřejně přístupná odborná informační služba společnosti Tillotts Pharma Czech s.r.o. a Tillotts Pharma GmbH.

Vstoupili jste na stránku, která obsahuje informace o léčivých přípravcích společnosti Tillotts Pharma Czech s.r.o. a Tillotts Pharma GmbH registrovaných v České republice. Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb. § 33 odst. 3 písm. g) bod 1.

Informace o přípravcích naleznete po kliknutí na Příbalové informace a Souhrn údajů o přípravku v horní liště.

Přípravky Asacol, Dificlir, Entocort a Vistaprep jsou dodávány do České republiky.

Na žádost slabozrakých nebo nevidomých zajistíme zpřístupnění údajů příbalové informace humánního léčivého přípravku společností Tillotts Pharma Czech s.r.o. a Tillotts Pharma GmbH ve formátu pro slabozraké nebo nevidomé. Za tímto účelem nás kontaktujte na czinfo@tillotts.com nebo na telefonu +420 777 769 561.

Bezpečnost a kvalita léčiv
V případě, že máte podezření na nežádoucí účinek v souvislosti s užíváním přípravku společností Tillotts Pharma Czech s.r.o. a Tillotts Pharma GmbH nebo podezření na jeho padělek či závadu v jakosti, kontaktujte, prosím Vašeho ošetřujícího lékaře nebo lékárníka, Státní ústav pro kontrolu léčiv a/nebo naši společnost na níže uvedených kontaktech: +420 777 769 561, czinfo@tillotts.com

Pokud jste zdravotnický odborník, a dozvěděl jste se o nežádoucím účinku přípravku společnosti Tillotts Pharma Czech s.r.o. a Tillotts Pharma GmbH, prosím, ihned vyplňte Formulář pro první hlášení nežádoucích příhod a zašlete ho neprodleně emailem, nejpozději však do 24 hodin na výše uvedený kontakt.

Veškeré informace a osobní údaje, které budete sdílet, budou chráněny a bude s nimi zacházeno jako s důvěrnými v souladu s vnitřními postupy a místními předpisy. Vaše informace a osobní údaje budou používány pro účely sledování bezpečnosti léku a k tomu, abychom mohli řádně odpovídat na vaše dotazy. Tyto informace a údaje mohou být sdíleny se zdravotními orgány. Další informace o tom, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje a o vašich právech týkajících se vašich osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na našich webových stránkách na https://www.tillotts.com/privacy-policy

Lékařský informační servis
Společnost Tillotts Pharma Czech s.r.o. a Tillotts Pharma GmbH poskytují lékařský informační servis o produktech společností. Služba je určena odborníkům ve zdravotnictví a jejím cílem je poskytnout kvalitní a relevantní informaci. Kontakty:
Telefon: +420 777 769 561
E-mail: czinfo@tillotts.com

Tillotts Pharma Czech s.r.o., Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 777 769 561, czinfo@tillotts.com